Den virkelige sannheten om binære opsjoner | Binary Options

Den virkelige sannheten om binære opsjoner

Brokers Our Rating Traders Rating
1 IQ Option 9.6/10 9.7/10
2 24Option 9.5/10 9.0/10
3 eToro 8.7/10 8.8/10
4 Marketsworld 8.4/10 8.1/10
5 365Trading 7.9/10 7.6/10

Bing: Den virkelige sannheten


Den virkelige sannheten om binære opsjonerDen virkelige sannheten om binære opsjoner

Den virkelige sannheten


Lille Rødhette er en klassisk historie, men det er mer til alle historier enn det man først tror. I denne historien begynner vi ved slutten. Pels- og fjærkledde politikonstabler fra dyreriket etterforsker uroligheter ved bestemors hytte. Bråket involverer en jente, en ulv og en øks. Anklagene er mange, innbrudd, forstyrrelse av ro og orden, forsøk på å spise noen, og bæring av øks uten lisens. Dessuten er det mistanker om at saken kan ha forbindelse med «Godteribanditten» som har stjelt oppskrifter fra godteributikker over alt.

Et første råd når man skal vurdere en forskningsartikkel er å starte med metodedelen. Gjør man det, blir det fort klart at studien ikke kan besvare de forskningsspørsmålene den stiller, nemlig om 1) homofile og lesbiske har spesielle fysiognomiske – utseendemessige – trekk som et dataprogram kan gjenkjenne, og 2) at eventuelle forskjeller i ansiktstrekk gir støtte til hypotesen om at seksuell orientering er et resultat av hormonpåvirkning i fosterstadiet.

Til dette kunne man naturligvis innvende at det jeg her har omtalt som en «reell mulighet» i virkeligheten bare er spekulasjoner og uholdbare påstander. Men i så fall må man jo, i motsetning til Nygaard og Hanssen, presentere noen argumenter. For å kunne vurdere dette skikkelig er vi med andre ord nødt til å se nærmere på de viktigste momentene som foreligger for og imot Viggo Kristiansens skyld.

Pilatus er mannen som kjemper mellom egen samvittighet og politisk press om å korsfeste en tilsynelatende harmløs mann. Mot klimakset i Johannesevangeliets versjon av påskehistorien, sier Jesus under rettergangen: « For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden (…) ». Siden Pilatus forlater åstedet like etter, kan vi se for oss han respondere litt tørt med det retoriske spørsmålet: « Hva er sannhet? »

Jordens akse flyttet til et nytt sted og Atlantis sank under havnivået. Innfødte stammer som Maya, Kogi og Arjarcos ledet sitt folk i sine båter til nye land. Samtidig begynte menneskehetens bevissthetsnivå å synke. Menn og kvinner som var langt mer avansert enn vi er nå, ble raskt hårete barbarene selv uten kunnskap til å tenne bål ettersom det menneskelige bevissthetsnettet rundt jordkloden hadde kollapset helt. Menneskets Mer-Ka-Ba-felt, lyskroppen, hadde blitt stengt av og utsatte de for effektene av at også jordens magnetfelt var tatt ned. Dette er en naturlig del av jordens syklus. Alle minner om menneskeheten ble slettet.

«Hvis du prøver stoff – spiller det ingen rolle hvem du er. Det spiller ingen rolle hvor god en person du er eller hva målene dine er. Stoffene kan ta alt fra deg.» – Sara

Men da hun skulle mate sønnen Jimmy, og deretter vaske av ham, så hun noen svarte prikke på lommetørklet. Da hun så nærmere fant moren svarte prikker i guttens nese.


Bing: Den virkelige sannheten